ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิพิธภัณฑ์ดิน"

{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Soil-museum-LDD1.jpg|thumb|พิพิธภัณฑ์ดิน]]
'''พิพิธภัณฑ์ดิน''' ตั้งอยู่ที่[[กรมพัฒนาที่ดิน]] สังกัด[[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]] บน[[ถนนพหลโยธิน]] [[เขตจตุจักร]] เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงชุดดิน 62 ชุดในประเทศไทย วิวัฒนาการการสำรวจดิน การจัดทำ[[อนุกรมวิธาน]]ดิน ปัญหาของดินในประเทศไทย และโครงการพระราชดำริอันเกี่ยวกับดิน เช่น โครงการ"[[แกล้งดิน|โครงการแกล้งดิน]]" การใช้[[หญ้าแฝก]]เพื่อป้องกันการกัดเซาะพังทลายของดิน นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังติดตั้งระบบ[[สารสนเทศภูมิศาสตร์]]ให้ทำการสืบค้นข้อมูลดิน แผนที่ดิน ในพื้นที่ต่างๆต่าง ๆ ของประเทศไทย
 
== การจัดแสดง ==
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* [http://www.ldd.go.th/Newsindex/soil_musium/index.htm เดินดินไปดูดินที่"พิพิธภัณฑ์ดิน"] โดย ผู้จัดการออนไลน์
{{จบอ้างอิง}}
* เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน [http://www.ldd.go.th]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.ldd.go.th เว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน]
 
[[หมวดหมู่:พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานคร]]
15,884

การแก้ไข