ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
* คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* [http://www.econ.au.edu/index.php/business-economics สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ] คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]] (หลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น)
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
37

การแก้ไข