ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เปลี่ยนการเรียงลำดับในหมวดหมู่:รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ให้เรียงด้วย เศรษฐศ...)
* สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
* คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ [[มหาวิทยาลัยทักษิณ]]
* สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์[[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ]](หลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้น)
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร]]
37

การแก้ไข