ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาจี้เก๋อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** องค์ชายปานจิ้นไท่ (班进泰)
* พระธิดา
** พระราชธิดา 5 พระองค์
 
 
ผู้ใช้นิรนาม