ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาจี้เก๋อ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** พระชายา จากสกุลหลี่
** พระชายา จากสกุลหยู
* พระราชโอรส
** องค์ชายเหอตู้ (和度) กู้ซานเป้ยจื่อ(固山贝子)
** องค์ชายฟู่เล่อเฮ่อ (傅勒赫,1628-1650) เฟิ่งเอินเจิ้นกั๋วกง(奉恩镇国公)
** องค์ชายเอ้อป้าย (鄂拜)
** องค์ชายปานจิ้นไท่ (班进泰)
* พระราชธิดา
** พระราชธิดา 5 พระองค์
 
ผู้ใช้นิรนาม