ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โครงการกูเทินแบร์ค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| accessdate = 2007-08-20 }}</ref> สื่อที่สะสมเป็นหนังสือทั้งเล่ม (full text) ที่[[ลิขสิทธิ์]]หมดอายุและเป็นสมบัติของสาธารณชน โครงการกูเทนแบร์กพยายามทำให้สาธารณชนสามารถใช้หนังสือเหล่านี้โดยไม่ต้องเสียเงินเท่าที่จะทำได้ และในรูปแบบที่ใช้ได้กับคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป (open format) ในเดือนธันวาคม [[ค.ศ. 2007]] โครงการกูเทนแบร์กกล่าวว่ามีสื่อกว่า 24,000 สื่อในโครงการ โครงการกูเทนแบร์กเกี่ยวข้องกับโครงการอื่นๆ ที่เป็นองค์การอิสระอีกหลายโครงการที่มีจุดประสงค์คล้ายคลึงกันและได้รับอนุญาตให้ใช้ตรา “Project Gutenberg”
 
ถ้าเป็นไปได้ หนังสือหรือสื่อของโครงการกูเทนแบร์กจะเป็นเนื้อหาที่ไม่มีรูปแบบ (plain text) แต่รูปแบบอื่นก็มีให้เช่น [[HTML]] หนังสือหรือสื่อส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษแต่ก็มีบ้างที่เป็นภาษาอื่น โครงการมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ '''โครงการผู้ตรวจสอบ''' ({{lang-en|Distributed Proofreaders}} หรือเรียกชื่อย่อว่า '''DP''') ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัคร[[อินเทอร์เน็ต]]ที่ช่วยตรวจสอบหนังสือและสือก่อนที่จะเผยแพร่แก่สาธารณชนในโครงการกูเทนแบร์ก
 
== อ้างอิง ==
22,507

การแก้ไข