ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรรมการผู้จัดการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''กรรมการผู้จัดการ''' ({{lang-en|managing director, MD}}) ใน[[ภาษาอังกฤษแบบบริติช]] หรือ '''ประธานบริหาร'''<!--ศบญ--> ({{lang-en|chief executive officer, CEO}}) ใน[[ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน]] คือ ตำแหน่งสูงสุดใน[[บริษัท]]หรือหน่วยงาน
 
ในบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หรือบริษัทครอบครัว ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดมักจะเป็นตำแหน่ง "กรรมการผู้จัดการ" แต่งตั้งมาจากผูู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการนี้ ส่วนใหญ่เจ้าของกิจการจะดำรงตำแหน่งเอง หรือแต่งตั้งเครือญาติมาดำรงตำแหน่ง แตกต่างจากตำแหน่ง "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร" ที่มักจะพบในบริษัทขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี้จะได้รับการสรรหาและแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งอาจเป็นบุคคลจากภายในบริษัทหรือบุคคลจากภายนอกบริษัทก็ได้ มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้
8,357

การแก้ไข