ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรงสี่หน้า"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ภาพ:Tetrahedron flat.svg|thumb|ทรงสี่หน้าปรกติที่คลี่ออก]]
พื้นที่ผิว ''A'' และ[[ปริมาตร]] ''V'' ของทรงสี่หน้าปรกติ ที่มีความยาวขอบทุกด้านเท่ากับ a คำนวณได้ด้วยสูตร
::<math>A = \sqrt{3} a^2 \approx 1.73205081a^2</math>
::<math>V = \frac{1}{12} \sqrt{2} a^3 \approx 0.11785113a^3</math>
 
== พิกัดคาร์ทีเซียน ==
131,022

การแก้ไข