ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มเธียเตอร์"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  6 ปีที่แล้ว
แทนที่ ‘นาฎศิลป์’ ด้วย ‘นาฏศิลป์’
(replaceViaSearch)
(แทนที่ ‘นาฎศิลป์’ ด้วย ‘นาฏศิลป์’)
 
อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาด้านการหมดสัญญาเช่าที่ดิน ทำให้แดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ ผู้ก่อตั้งโรงละครกรุงเทพและผู้ถือหุ้นอื่น ลงมติร่วมกันที่จะยุติกิจการของบริษัทโรงละครกรุงเทพตั้งแต่ วันที่ [[31 ธันวาคม]] [[พ.ศ. 2547]] และนับแต่วันที่ [[1 มกราคม]] [[2548]] บริษัท [[สหมนูญผล]] จำกัด ได้เข้าบริหารและจัดการโรงละครกรุงเทพเดิม ต่อมาใน [[พ.ศ. 2551]] ด้วยความร่วมมือจากดรีมบ๊อกซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของแดส เอ็นเทอร์เทนเม้นท์และโรงละครกรุงเทพ โรงละครกรุงเทพจึงได้รับการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง โดยเปลี่ยนชื่อเป็น เอ็ม เธียเตอร์
 
กลุ่มผู้บริหารมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะดำเนินการให้โรงละครที่มีประวัติความเป็นมายาวนานโรงนี้ได้เป็นศูนย์กลางสำหรับการแสดงทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นการแสดงดนตรี การแสดงนาฎศิลป์นาฏศิลป์ไทยและสากล รวมทั้งการแสดงละครเวทีในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้นยังหวังจะให้โรงละครนี้เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แก่นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปในด้านของศิลปะการแสดงอีกด้วย ในการปรับปรุงสถานที่ใหม่นี้ เอ็ม เธียเตอร์ ยังจัดพื้นที่ในส่วน Event Hall เพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อรองรับการจัดงาน Event ต่างๆ หรือ การจัดแสดง visual arts เช่น การจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงจิตรกรรมและประติมากรรมโดยศิลปินร่วมสมัย เป็นต้น
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
123,859

การแก้ไข