ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัตวบาล"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์  6 ปีที่แล้ว
แทนที่ ‘ราชบัณฑิตสถาน’ ด้วย ‘ราชบัณฑิตยสถาน’
(แทนที่ ‘ราชบัณฑิตสถาน’ ด้วย ‘ราชบัณฑิตยสถาน’)
# การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ดี
 
ราชบัณฑิตสถานราชบัณฑิตยสถาน ได้บัญญัติศัพท์คำว่า "สัตวบาล"
'''สัตวบาล''' ความหมาย น. การเลี้ยงและดูแลสัตว์ ; ผู้เลี้ยงและดูแลสัตว์
 
123,859

การแก้ไข