ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปริทัศน์เป็นระบบ"

แทนที่ ‘ราชบัณฑิตสถาน’ ด้วย ‘ราชบัณฑิตยสถาน’
(ปรับให้ดีขึ้น)
(แทนที่ ‘ราชบัณฑิตสถาน’ ด้วย ‘ราชบัณฑิตยสถาน’)
systematic review, งานปริทัศน์เป็นระบบ, การปริทัศน์อย่างเป็นระบบ, งานปริทัศน์อย่างเป็นระบบ, การปริทัศน์แบบเป็นระบบ, งานปริทัศน์แบบเป็นระบบ, การปริทัศน์ทั้งระบบ, งานปริทัศน์ทั้งระบบ, การปริทัศน์แบบทั้งระบบ, งานปริทัศน์แบบทั้งระบบ
-->
'''การปริทัศน์เป็นระบบ'''<ref name=RoyalDict>"ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตสถานราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑", ให้ความหมายของ review ว่า "การปริทัศน์" และของ systematic ว่า "-เป็นระบบ" {{bracket| (ผู้แปล) ตามความหมายน่าจะใช้คำว่า '''การปริทัศน์ทั้งระบบ'' หรือ '''การปริทัศน์แบบทั้งระบบ''' เพราะรวบรวมเอาข้อมูลของทั้งระบบ}}</ref> ({{lang-en|systematic review}}) เป็นการปริทัศน์สิ่งตีพิมพ์หลาย ๆ งานที่พุ่งความสนใจไปยังประเด็นปัญหาหนึ่งทางการวิจัย มีจุดประสงค์เพื่อจะหา ประเมิน เลือกสรร และรวบรวมหลักฐานงานวิจัยมีคุณภาพทั้งหมด ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ
การปริทัศน์ผลงาน[[การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม]] (randomized controlled trial) เป็นกระบวนการที่ขาดไม่ได้ทาง[[แพทยศาสตร์อาศัยหลักฐาน]] (evidence-based medicine)<ref name='CEBM_about'>{{cite web|url=http://www.cebm.net/index.aspx?o=1914 |title=What is EBM? |accessdate=2011-06-17 |date=2009-11-20 |publisher=[http://www.cebm.net/ Centre for Evidence Based Medicine] }}</ref>
ความเข้าใจในเรื่องการปริทัศน์อย่างเป็นระบบและวิธีการดำเนินงานปริทัศน์จริง ๆ เริ่มกลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
123,859

การแก้ไข