ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

แทนที่ ‘ดุษฏีบัณฑิต’ ด้วย ‘ดุษฎีบัณฑิต’
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(แทนที่ ‘ดุษฏีบัณฑิต’ ด้วย ‘ดุษฎีบัณฑิต’)
* หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ : Management Communication in English (MCE)
* Executive Education Programs (Exec Ed)
* หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต : Phd in Finance & Phd in Marketing
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
* [[กิตติรัตน์ ณ ระนอง]] อดีต[[ผู้จัดการ]]ของ[[ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย]]
123,860

การแก้ไข