ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระไภษัชยคุรุทั้ง 7"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''พระไภษัชยคุรุทั้ง 7''' ({{Zh-all|c= 藥師七佛|t=|s=|p=Yàoshīqīfó|w=|j=}}; {{ญี่ปุ่น|七仏薬師|Shichibutsuyakushii}}) เป็นกลุ่มของ[[พระพุทธเจ้า]]ตามคติของ[[มหายาน]]กลุ่มหนึ่ง มีจำนวน 7 พระองค์ เป็นที่นับถือกันมาใน[[ทิเบต]]และเ[[นปาล]] โดยพระพุทธะแต่ละองค์จะมีโลกธาตุหรือ[[พุทธเกษตร]]เป็นของตนเองเช่นเดียวกับแดนสุขาวดีของ[[พระอมิตาภะ]] ในบรรดาพระพุทธเจ้ากลุ่มนี้ [[พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภา]]เป็นที่นับถือมากที่สุด
 
== พระไภษัชยคุรุทั้ง 7 ตามความเชื่อของชาวจีน ==
ผู้ใช้นิรนาม