ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาวไทพวน"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
แทนที่ ‘เป้น’ ด้วย ‘เป็น’
(แทนที่ ‘เป้น’ ด้วย ‘เป็น’)
 
ประเพณีของชาวไทยพวน
ชาวพวนนอกจากจะนับถือและยึดมั่นในศาสนาพุทธแล้ว ชาวพวนยังมีขนบธรรมเนียมและประเพณีเป้นเป็นเอกลักษณ์ของตนมาแต่โบราณ ชาวพวกนั้นเคร่งครัดต่อขนบธรรมเนียมและประเพรีของตนมากซึ่งได้ถือปฏิบัติมาตามแบบอย่าง บรรพบุรุษ
ในรอบปีหนึ่งประเพรีของชาวพวนยังยึดถือและปฏิบัติกันมีดังนี้คือ
 
123,859

การแก้ไข