ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
แทนที่ ‘เป้น’ ด้วย ‘เป็น’
(แทนที่ ‘เป้น’ ด้วย ‘เป็น’)
[[พระสังฆาธิการ]] และเป็น[[เจ้าพนักงาน]]ตาม[[ประมวลกฎหมายอาญา]]
เจ้าอาวาสมีหน้าที่ดังนี้
* บำรุงรักษาวัด จัดกิจการ และศาสนสมบัติของวัดให้เป้นเป็นไปด้วยดี
* ปกครองและสอดส่องให้[[บรรพชิต]] และ[[คฤหัสถ์]]ที่มีอยู่หรือพำนักอาศัยในวัดนั้นปฏิบัติตาม[[พระธรรมวินัย]] กฎ[[มหาเถรสมาคม]] ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
* เป็นธุระในการอบรมและสั่งสอนพระธรรมวินัย แก่บรรพชิตและคฤหัสถ์
123,860

การแก้ไข