ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แพทริเซียน"

แทนที่ ‘ภาษาฝรั่งเศสโบราณ’ ด้วย ‘ภาษาฝรั่งเศสเก่า’
(แทนที่ ‘ภาษาอังกฤษสมัยใหม่’ ด้วย ‘ภาษาอังกฤษใหม่’)
(แทนที่ ‘ภาษาฝรั่งเศสโบราณ’ ด้วย ‘ภาษาฝรั่งเศสเก่า’)
 
== ศัพทมูลวิทยา ==
คำว่า "แพทริเซียน" มีรากศัพท์จากคำภาษาละติน patricius (พหูพจน์ patricii) ซึ่งมาจากคำว่า patrēs พหูพจน์ของคำภาษาละติน pater (บิดา)<ref>Kenny Zeng, 2007, A History Of Ancient and Early Rome</ref> Pater เป็นหนึ่งในคำที่ใช้กับสมาชิกดั้งเดิมของวุฒิสภาโรมัน คำดังกล่าวสืบลงมาเป็นคำว่า "แพทริเซียน" ในภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษกลาง patricion ซึ่งมาจากภาษาฝรั่งเศสโบราณเก่า patrician ในภาษาอังกฤษใหม่ คำว่า แพทริเซียน โดยทั่วไปใช้แสดงถึงสมาชิกชนชั้นสูง มักมีความหมายโดยนัยถึงความมั่งคั่งสืบสายโลหิต อภิชนนิยม และสำนึกความเชื่อว่าผู้มั่งคั่งควรช่วยเหลือผู้ด้อยกว่า
 
== กำเนิด ==
123,860

การแก้ไข