ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยเกริก"

แทนที่ ‘ภาษาอังกฤษสมัยใหม่’ ด้วย ‘ภาษาอังกฤษใหม่’
(แทนที่ ‘ภาษาอังกฤษสมัยใหม่’ ด้วย ‘ภาษาอังกฤษใหม่’)
 
== ประวัติ ==
สถานศึกษาที่ต่อมาจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกริก เปิดดำเนินการเป็นครั้งแรกที่อาคาร ก ราชดำเนิน เมื่อปี [[พ.ศ. 2495]] ในชื่อ '''โรงเรียนภาษาและวิชาชีพ''' โดย [[เกริก มังคละพฤกษ์|ดร.เกริก มังคละพฤกษ์]] (พ.ศ. 2458-2521) ซึ่งเป็นนักการศึกษาผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จุดมุ่งหมายในการตั้งมหาวิทยาลัยในระยะแรกนั้น เพื่อดำเนินการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษแต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจากท่านมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ ทั้งในด้านการเรียนการสอนและประสบการณ์จากการทำงาน นับได้ว่าท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ทำการสอนภาษาอังกฤษสมัยใหม่ ซึ่งมุ่งให้นักศึกษาได้มีความรู้ในหลักภาษาและสามารถใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ต่อมาได้เปิดแผนกบริหารธุรกิจและการเลขานุการเพิ่ม และพัฒนาเป็น '''โรงเรียนเกริกวิทยาลัย''' และยกฐานะเป็น [[เกริกวิทยาลัย]] เปิดสอนปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ และพัฒนาเป็น '''สถาบันเทคโนโลยีสังคม (เกริก)''' และ '''มหาวิทยาลัยเกริก''' ดังเช่นปัจจุบัน
123,859

การแก้ไข