ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อยมทูตในเทพมรณะ"

 
ชื่อดาบฟันวิญญาณคือ ริวจินจักกะ (วิถีเพลิงชำระ) ดาบมีไฟที่ร้อนแรงลุกอาบคมดาบทั้งหมดซึ่งจะเป็นเพลิงที่แผดเผาทุกสรรพสิ่งให้กลายเป็นเถ้าถ่านได้อย่างง่ายดายแม้แต่เมฆในอากาศและทุกอย่างในอากาศ
 
บังไค คือ ซันกะ โนะ ทาจิ เป็นบังไคที่รวบรวมพลังของเปลวเพลิงเอาไว้ในดาบอันน้อยนิด
 
ผู้ใช้นิรนาม