ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แม่แบบ:มวยสากลสมัครเล่นคิงส์คัพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{Navbox |name = คิงส์คัพ |titlestyle = background:#BFD7FF; |title = มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระร...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|group1 = ครั้งที่
|list1 =
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 1|1]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 2|2]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 3|3]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 4|4]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 5|5]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 6|6]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 7|7]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 8|8]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 9|9]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 10|10]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 11|11]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 12|12]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 13|13]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 14|14]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 15|15]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 16|16]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 17|17]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 18|18]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 19|19]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 20|20]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 21|21]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 22|22]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 23|23]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 24|24]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 25|25]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 26|26]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 27|27]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 28|28]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 29|29]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 30|30]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 31|31]]
* [[มวยสากลสมัครเล่นชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพ ครั้งที่ 32|32]]
 
|group2 = นักชกไทยที่ชนะเลิศมวยคิงส์คัพ
|list2 =
{{Navbox subgroup
| group1 = [[เปเปอร์เวท]] <br>(42 กิโลกรัม)
| list1 =
| group2 = [[พินเวท]] <br>(45 กิโลกรัม)
| list2 =
| group3 = [[ไลท์ฟลายเวท]] <br>(48 กิโลกรัม)
| list3 =
* [[แก้ว พงษ์ประยูร]]
| group4 = [[ฟลายเวท]] <br>(51 กิโลกรัม)
| list4 =
* [[อำนาจ รื่นเริง]]
| group5 = [[แบนตั้มเวท]] <br>(54 กิโลกรัม)
| list5 =
* [[ฉัตรชัย บุตรดี]]
| group6 = [[เฟเธอร์เวท]] <br>(57 กิโลกรัม)
| list6 =
* [[วรพจน์ เพชรขุ้ม]]
| group7 = [[ไลท์เวท]] <br>(60 กิโลกรัม)
| list7 =
* [[สมรักษ์ คำสิงห์]]
* [[สายลม อาดี]]
| group8 = [[ไลท์เวลเตอร์เวท]] <br>(64 กิโลกรัม)
| list8 = * [[อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์]]
| group9 = [[เวลเตอร์เวท]] <br>(69 กิโลกรัม)
| list9 =
}}
ผู้ใช้นิรนาม