ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อธงในสหภาพโซเวียต"

| [[ไฟล์:USSR, Flag KGB 1935.svg|100px|border]]<br><br /> [[ไฟล์:USSR, Flag KGB 1950.svg|100px|border]] || พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2534 || ธงเรือพิทักษ์ชายแดน แบบที่2 || ธงพื้นสีเขียวมุมบนธงมีธงรัฐนาวีแบบที่2
|-
| [[ไฟล์:Flag Of Soviet CoastGuard.svg|100px|border]] || พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2534 || ธงนาวี[[กองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง (โซเวียต)|กองเรือตรวจการณ์รักษาฝั่ง]] (Coast Guard Service of Soviet) || ธงพื้นสีเขียวหม่นมุมบนธงมีธงรัฐนาวีแบบที่2
|-
| [[ไฟล์:USSR, Naval flag of ships by the Interior Force 1983.svg|100px|border]] || พ.ศ. 2486 - 2535 || ธงประจำ[[หน่วยตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองกำลังภายใน (โซเวียต)|กรมตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองกำลังภายใน]] (Interior Force of Soviet) || ธงพื้นสีน้ำตาลเลือดหมู มุมบนธง มีธงนาวีวาง
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม