Aoowassana

เข้าร่วมเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2557
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{กล่องข้อมูล ชาววิกิพีเดีย| ชื่อ = ผู้ใช้:Aoowassana | ภาพ = | วันเกิด = 21...)
 
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| อาชีพ = [[นักเรียน]]
| สถานที่อยู่ = [[กรุงเทพมหานคร]]
| เริ่ม = [[159 เมษายนธันวาคม]] [[พ.ศ. 25492557]]
| ความตั้งใจ =
| สนใจ = [[ประวัติศาสตร์]] [[เพลงไทยสากล]]
11,771

การแก้ไข