ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดิอิมพอสซิเบิ้ล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* หนังสือรวมบทเพลง The Impossibles อีกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์วงการดนตรีไทย, 2544,จัดทำโดย ปราจีน ทรงเผ่า,โรงพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง,ISBN:974-272-389-3
 
[[หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีร็อกสัญชาติสัญชาติไทย]]
[[หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2509]]
[[หมวดหมู่:กลุ่มดนตรีไทยในยุค 1960]]
5,346

การแก้ไข