ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:วันพักผ่อนจากวิกิ"

* เมื่อมีปัญหาทางสุขภาพต่าง ๆ เช่น ป่วยเป็นไข้หวัด ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น
* เมื่อคุณเครียด กับวิกิพีเดีย
* เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ ในอาณาเขตที่คุณพำนักอยู่
 
== เมื่อใดที่ควรจะกลับมา ==
5,509

การแก้ไข