ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท"

พระที่นั่งที่มีคำว่าปราสาทต่อท้าย คือ ปราสาท มีหลังคา 5 ชั้น และมหาปราสาท มีหลังคา 7 ชั้น
(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงโปรด'→'โปรด')
(พระที่นั่งที่มีคำว่าปราสาทต่อท้าย คือ ปราสาท มีหลังคา 5 ชั้น และมหาปราสาท มีหลังคา 7 ชั้น)
[[ไฟล์:Sangphet Prasat Throne Hall.jpg|275px|right|thumb|พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท (จำลอง) ภายในเมืองโบราณ]]
'''พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท''' คือพระที่นั่งองค์หนึ่งในเขต[[พระราชวังโบราณ]] [[จังหวัดพระนครศรีอยุธยา]] สร้างขึ้นโดยพระราขดำริของ[[สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ]] ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่[[กรุงศรีอยุธยา]]เจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจของ[[ราชอาณาจักรสยาม]]
พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชสำนักและเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่น [[พระราชพิธีบรมราชาภิเษก]] รับราชทูต ฯลฯ แต่พระที่นั่งองค์นี้ถูกเผาทำลายลงทั้งองค์เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าในปี [[พ.ศ. 2310|พ.ศ. ๒๓๑๐]] จนในปัจจุบันเหลือแต่ฐาน และ กำแพงบางส่วนเท่านั้น
26

การแก้ไข