ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== อดีต ===
* [[สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต)]] [[วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร]] [[กรุงเทพมหานคร]] ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2530-2537
* [[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ]] [[วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]] ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2537-2558-2537
 
=== ปัจจุบัน ===
ผู้ใช้นิรนาม