เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เก็บกวาด
 
== ประวัติ ==
ระบบเมตริกถือกำเนิดขึ้นจากการรวบรวมหน่วยวัดต่างๆต่าง ๆ โดยกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการจาก[[สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส]]และ[[พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส|พระเจ้าหลุยส์ที่ 16]] ให้สร้างระบบการวัดที่เป็นสากลและเหมาะสม<ref>{{Cite web|url=http://www1.bipm.org/en/si/history-si/name_kg.html|title=The name kilogram"|accessdate=25 July 2006}}</ref> (ซึ่งหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนั้นคือ [[อ็องตวน ลาวัวซีเย]] ผู้ได้รับฉายาว่าเป็น "บิดาแห่งเคมีสมัยใหม่") ในวันที่ [[1 สิงหาคม]] [[ค.ศ. 1793]] [[สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศส]] ได้ให้นิยามของหน่วย[[เมตร]]ใหม่และกำหนดความยาวมาตรฐานรวมถึงหน่วยวัดฐานสิบอื่นๆอื่น ๆ ในวันที่ [[7 เมษายน]] [[ค.ศ. 1795]] ได้กำหนดหน่วยวัดมาตรฐานไว้ห้าหน่วยในกฎหมาย ''Loi du 18 germinal, an III'' ได้กำหนดนิยามของหน่วย[[กรัม]] ขึ้นมาแทนหน่วย grave ที่มีอยู่แต่เดิม จนในวันที่ 10 ธันวาคม 1799 (ภายหลังการรัฐประหารของ[[นโปเลียน]] 1 เดือน) ระบบเมตริกใน[[ฝรั่งเศส]]ก็ใช้ได้อย่างสมบูรณ์
 
[[ไฟล์:Metrication by year map.svg|thumb|350px|right|ปีที่แต่ละประเทศเปลี่ยนมาใช้ระบบเมตริก]]
 
ความต้องการในการร่วมมือระหว่างประเทศในด้าน[[มาตรวิทยา]]นำไปสู่การเซ็นสนธิสัญญาเมตริก [[20 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2418]] ([[ค.ศ. 1875]]) ที่กรุง[[ปารีส]] [[ประเทศฝรั่งเศส]] ซึ่งทำให้เกิดการจัดตั้งสำนักงานชั่ง ตวง วัดระหว่างประเทศ (BIPM) เพื่อกำหนดหน่วยวัดสากล คณะกรรมการมาตรวิทยาสากล (CIPM) และการประชุมมาตรวิทยาระหว่างประเทศ (CGPM) ซึ่งจัดประชุมทุกๆทุก ๆ 4-6 ปี
 
หลังจาก[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ระบบมาตรวัดยังคงไม่เป็นมาตรฐาน ทั้งความหลากหลายที่เกิดจากระบบเมทริกเอง และความหลากหลายที่เกิดจากระบบมาตรวัดแบบดั้งเดิม ในการประชุมมาตรวิทยาระหว่างประเทศครั้งที่ 9 ในปี 1948 จึงกำหนดให้คณะกรรมการมาตรวิทยาสากลสร้างหลักสูตรการศึกษาทางด้านมาตรวิทยาในระดับสากลขึ้นเพื่อใช้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการศึกษา
== ระบบที่เกี่ยวข้อง ==
มาตรฐานระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศให้เป็นไปตามนี้
* นิยามคำศัพท์ทางด้าน "ปริมาณ" "หน่วย" ไดเมนชัน ฯลฯ ในด้านมาตรวิทยาของระบบเอสไอเป็นไปตามศัพท์มาตรวิทยาสากล (International Vocabulary of Metrology: IVM)
* ปริมาณและสมการที่ใช้การนิยามระบบเอสไอถูกอ้างอิงไว้ในระบบของปริมาณระหว่างประเทศ (International System of Quantities: ISQ) และถูกระบุไว้ใน ISO/IEC 80000
 
== หน่วยเอสไอ ==
|-
![[เมตร]]
| '''m'''
| [[ความยาว]]
| ''l'' (L ตัวเล็ก)
|-
![[กิโลกรัม]]
| '''kg'''
| [[มวล]]
| ''m''
|-
![[วินาที]]
| '''s'''
| [[เวลา]]
| ''t''
|-
![[แอมแปร์]]
| '''A'''
| [[กระแสไฟฟ้า]]
| ''[[I]]'' (i ตัวใหญ่)
|-
![[เคลวิน]]
| '''K'''
| [[อุณหภูมิอุณหพลวัติ]]
| ''T''
|-
![[แคนเดลา]]
| '''cd'''
| [[ความเข้มของการส่องสว่าง]]
| ''I<sub>v</sub>'' (i ตัวใหญ่ห้อยด้วยตัว v เล็ก)
|-
![[โมล]]
| '''mol'''
| [[ปริมาณของสาร]]
| ''n''
|-
|}
 
เราสามารถสร้าง[[หน่วยอนุพันธ์เอสไอ]]ได้ไม่จำกัดจากการนำ[[หน่วยฐานเอสไอ]]ทั้งเจ็ดมาคูณหรือหารกัน ตัวอย่างเช่นหน่วยอนุพันธ์ของเอสไอเกี่ยวกับความเร็วคือเมตรต่อวินาที (m/s) หน่วยอนุพันธ์บางหน่วยอาจมีชื่อเฉพาะเนื่องจากมีการใช้บ่อยๆบ่อย ๆ เช่นโอห์ม หน่วยของความต้านทานซึ่งมีสัญลักษณ์ Ω สามารถนิยามได้จาก Ω&nbsp;=&nbsp;m<sup>2</sup>·kg·s<sup>−3</sup>·A<sup>−2</sup> อันมีผลมาจากนิยามเกี่ยวกับ[[ความต้านทานไฟฟ้า]]โดยตรง
 
มีหน่วยพิเศษสองหน่วยคือ[[เรเดียน]]และ[[สเตอเรเดียน]] ที่เดิมถูกกำหนดให้เป็นหน่วยเสริม (Supplement Unit) ของระบบเอสไอ แต่ภายหลังได้รับการยกเลิกและจัดเป็นหน่วยอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่ไร้มิติ (Dimentionless) กล่าวคือไม่มีหน่วยแทน
 
[[คำนำหน้าหน่วยเอสไอ]]เป็นคำที่ใช้เติมข้างหน้าหน่วยเอสไอเพื่อสร้างพหุคูณของหน่วยเอสไอเดิม พหุคูณของหน่วยเอสไอจะเป็นสิบยกกำลังด้วยจำนวนเต็มเท่าต่างๆต่าง ๆ และนอกเหนือจากสิบเท่า ร้อยเท่า ส่วนสิบเท่า และส่วนร้อยเท่าแล้วจะเป็นพหุคูณของพันเท่าและส่วนพันเท่าทั้งหมด
 
{|class="wikitable" style="margin:1em auto 1em auto;line-height:1.4"
|+ [[คำนำหน้าหน่วยเอสไอ]]
|- style="font-size:90%"
! ชื่อ
!
! [[เซตตะ]]
! [[ยอตตะ]]
|- style="font-size:90%"
! สัญลักษณ์
|
| Z
| Y
|- style="font-size:90%"
! ตัวประกอบ
| 10<sup>0</sup>
| 10<sup>21</sup>
| 10<sup>24</sup>
|- style="font-size:2px"
!colspan="12"| &nbsp;
|- style="font-size:90%"
! ชื่อ
!
! [[เซปโต]]
! [[ยอกโต]]
|- style="font-size:90%"
! สัญลักษณ์
|
| z
| y
|- style="font-size:90%"
! ตัวประกอบ
| 10<sup>0</sup>
 
== การเขียนสัญลักษณ์ของปริมาณทางเอสไอ ==
* ปริมาณจะถูกเขียนตัวเลขและตามด้วยเว้นวรรคหนึ่งครั้ง (ซึ่งถือว่าแทนการคูณ) แล้วตามด้วยสัญลักษณ์ของหน่วยนั้น เช่น "2.21&nbsp;kg", "{{val|7.3|e=2|u=m2}}", "22&nbsp;K" ซึ่งรวมถึงหน่วยเปอร์เซ็นต์ (%) ข้อยกเว้นสำหรับกฎนี้ได้แก่สัญลักษณ์ที่เป็นองศา ลิปดา และฟิลิปดา (°, &nbsp;′&nbsp;และ&nbsp;″) ซึ่งจะเขียนติดกันไปโดยไม่ต้องเว้นวรรค <ref name='BIPM style'>{{Cite book|url= http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf |title= The International System of Units (SI) |publisher= International Bureau of Weights and Measures (BIPM) |page=133 |year=2006 |edition=8}}</ref><ref name='nist style'>{{Cite web|url=http://physics.nist.gov/Pubs/SP811/sec07.html |title=NIST Guide to SI Units&nbsp;— Rules and Style Conventions |accessdate=29 December 2009|last1=Thompson|first1=A.|date=July 2008 |last2=Taylor |first2=B. N. |publisher=National Institute of Standards and Technology }}</ref>
* หน่วยอนุพันธ์ที่คูณกันจะเชื่อมกันด้วยจุดกลาง (·) หรือเว้นวรรคโดยไม่แยกบรรทัดเช่น "N·m" หรือ "N&nbsp;m"
* หน่วยอนุพันธ์ที่หารกันจะเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายทับ (⁄) หรือ[[ยกกำลัง]]ด้วยเลขติดลบ เช่นเมตรต่อวินาที สามารถเขียนในรูปแบบ "m⁄s", "m&nbsp;s<sup>−1</sup>", "m·s<sup>−1</sup>" หรือ <math>\textstyle\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}</math> โดยให้ใช้เครื่องหมายทับได้เพียงครั้งเดียวเช่น "kg⁄ (m·s<sup>2</sup>) " หรือ "kg·m<sup>−1</sup>·s<sup>−2</sup>" ก็ได้แต่ห้ามใช้ "kg⁄m⁄s<sup>2</sup>" ในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์จะมีเครื่องหมาย / ซึ่งตรงกับ[[รหัสยูนิโคด]]<code>U+002F</code> แต่ไม่ใช่เครื่องหมายทับที่ใช้กับหน่วยเอสไอซึ่งตรงกับ[[รหัสยูนิโคด]] <code>U+2044</code>.
* สัญลักษณ์หน่วยจะถือความหมายเชิงคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ตัวย่อ จึงไม่ลงท้ายด้วยจุดมหัพภาค (.)
* สัญลักษณ์เขียนด้วยตัวอักษรภาษาโรมันตัวตรงเช่น m หรือ s เพื่อให้แตกต่างจากตัวแปรซึ่งมักจะใช้ตัวเอียงเช่น ''m'' แทนมวลหรือ ''s'' แทนระยะกระจัดตามข้อตกลงของมาตรฐานสากล กฎข้อนี้ขึ้นอยู่กับแบบอักษรที่ใช้ในข้อความข้างเคียง<ref name=BIPM2006Ch5>{{Cite journal|author= Bureau International des Poids et Mesures |year=2006 |url=http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf |title=The International System of Units (SI) |version= 8th ed. |accessdate=13 February 2008}} Chapter 5.</ref>
* สัญลักษณ์ของหน่วยจะถูกเขียนในรูปตัวพิมพ์เล็กเช่น "m", "s", "mol" ยกเว้นแต่สัญลักษณ์ที่ย่อมาจากชื่อบุคคล เช่นหน่วยของ[[ความดัน]]ถูกตั้งตาม[[แบลส ปาสกาล]] ดังนั้นสัญลักษณ์แทนจึงเขียนด้วย "Pa" ในขณะที่หน่วยเต็มจะเขียนด้วย pascal <ref>Ambler Thompson and Barry N. Taylor, (2008), [http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf ''Guide for the Use of the International System of Units (SI) ''], (Special publication 811), Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, section 6.1.2</ref>
** ข้อยกเว้นสำหรับการเขียนตัวพิมพ์เล็กในสัญลักษณ์คือ[[ลิตร]] "l" ดูคล้ายกับเลข "1" หรือตัวไอใหญ่ ในหลายประเทศจึงแนะนำให้ใช้ "L" ซึ่งได้รับการยอมรับการประชุมมาตรวิทยาระหว่างประเทศในปี 1979 ใน[[ญี่ปุ่น]]และ[[กรีซ]]ใช้ตัวเอลหวัด (ℓ) แทนลิตร แต่ไม่ได้ถูกกำหนดเป็นมาตรฐานแต่อย่างใด
* คำนำหน้าหน่วยให้เขียนติดกับหน่วยโดยไม่มีเครื่องหมายวรรคตอนมาคั่นเช่น "k" ใน "km", "M" ใน "MPa", "G" ใน "GHz") และห้ามใช้คำนำหน้าหน่วยซ้อนกันเช่นห้ามใช้ กิโลกิโลเฮิรตซ์ แต่ต้องใช้ จิกะเฮิรตซ์ และหากคำนำหน้าหน่วยไม่พอ ให้ใช้สัญกรณ์วิทยาศาสตร์หรือคำนำหน้าหน่วยและตัวเลขที่เหมาะสมแทนเช่น 600 นาโนเมตร หรือ {{val|6|e=-7|u=m}}
* สัญลักษณ์คำหน้าหน่วยที่ใหญ่กว่า 10<sup>3</sup> (kilo) ให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ <ref>Ambler Thompson and Barry N. Taylor, (2008), [http://physics.nist.gov/cuu/pdf/sp811.pdf ''Guide for the Use of the International System of Units (SI) ''], (Special publication 811), Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, section 4.3.</ref>
* สัญลักษณ์ของหน่วยจะไม่เป็นพหูพจน์เช่น "25&nbsp;kg" ไม่ใช่ "25&nbsp;kgs".<ref name="BIPM2006Ch5" />
* มติในการการประชุมมาตรวิทยาระหว่างประเทศปี 2003 กำหนดให้สัญลักษณ์ของแยกทศนิยมเป็นจุดมหัพภาค (.) หรือจุลภาค (, ) ก็ได้ โดยส่วนมากแล้วในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและประเทศในเอเซียส่วนใหญ่มักใช้จุดมหัพภาค (.) แต่ประเทศในยุโรปภาคพื้นทวีปหลายประเทศมักใช้จุลภาค (, )
* เราสามารถใช้การเว้นวรรคในการแยกเลขหลักพันเช่นหนึ่งล้านสามารถเขียนได้เป็น 1 000 000 เพื่อให้ต่างจากการใช้จุลภาคหรือมหัพภาคในการแยกทศนิยม และเพื่อให้แตกต่างจากประเทศที่ใช้การเว้นวรรคในการแยกคำ วรรคที่ใช้ในการแยกเลขหลักพันจะเล็กกว่าวรรคที่ใช้แยกคำเล็กน้อย (thin space)
 
5,509

การแก้ไข