ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ปฏิกริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว'''([[อังกฤษ]]:single-displacement reaction)คือปฏิกริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อ[[ธาตุเคมี]]ตัวหนึ่งเข้าไปแทนที่[[ธาตุเคมี]]อีกตัวหนึ่งในสารประกอบใดสารประกอบหนึ่งซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
<br>'''ก + ขค &rarr; กค + ข'''<br> ในสมการข้างบนธาตุ ก ทำปฏิกริยาเคมีกับสารประกอบ ขค เกิดเป็นสารประกอบ กค และธาตุ ข อธิบายว่าปฏิกริยานี้จะเกิดได้ง่ายเมื่อธาตุ ก มีความไวต่อปฏิกริยาเคมีมากกว่าธาตุ ข บางครั้ง ก และ ข มีประจุไฟฟ้าไม่เท่ากันก็ได้ดังนั้นการทำให้สมการสมดุลย์จึงมีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น ปฏิกริยาเคมีระหว่างแคลเซียมคลอไรด์(CaCl<sub>2</sub>)กับ โซเดียม(Na)เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์(NaCl)และแคลเซียม(Ca)ดังสมการนี้
 
5,859

การแก้ไข