ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์"

* [http://women.mthai.com/amazing-women/159500.html จีน่า น้องสาว โจอี้ คว้ามงกุฎ นางสาวไทย 2556 (MThai)]
* [http://www.posttoday.com/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87/%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2/276747/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2 อัจฉราภรณ์ กนกนทีสวัสดิ์ งามอย่างมีคุณค่า (PostToday)]
{{start box}}
 
{{สืบตำแหน่ง| ก่อนหน้า = [[ปริศนา กัมพูสิริ]]| ตำแหน่ง = [[นางสาวไทย]]| | ช่วงเวลา = 2556| ถัดไป = [[วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์]] }}
{{end box}}
{{นางสาวไทย}}
[[หมวดหมู่:นางสาวไทย]]
11,775

การแก้ไข