ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพนมดงรัก"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  5 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* สาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง
 
* โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 67 แห่ง
# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาเมียง
# โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจีกแดก
6

การแก้ไข