ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลจันดี"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
เทศบาลตำบลจันดีแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 12 ชุมชน ดังนี้
[[ไฟล์:สถานีรถไฟ.jpg‎|thumb|200px|ภาพสถานีรถไฟคลองจันดี]]
#* ชุมชนเมือง (ตลาด)หลังสถานี
#* ชุมชนช่องป่า บ้านเกาะค่างขาว
#* ชุมชนจันดีเมืองใหม่
#* ชุมชนฟาร์มไก่คลองสำโรง
#* ชุมชนประปาเก่า
#* ชุมชนหลังสถานีช่องป่า
#* ชุมชนบ้านสวนจีนฟาร์มไก่
#* ชุมชนคลองสำโรง/นาสร้างบ้านสวนจีน
#* ชุมชนปากมินบ้านท่าสะท้อน
#* ชุมชนเกาะค่างขาวปากมิน
#* ชุมชนบ้านนายาว
#* ชุมชนท่าสะท้อนเมือง
 
== ธนาคาร ==
6,513

การแก้ไข