ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การประกาศข่าวดี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{คริสต์}}
'''การประกาศข่าวดี'''<ref>[http://www.thaicatholicbible.com/main/bible-knowledge/77-bible-words/1027-kerygma การประกาศ(ข่าวดี)]. คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพระคัมภีร์</ref> (คาทอลิก) หรือ'''การประกาศข่าวประเสริฐ'''<ref>[http://www.churchofblessing.org/index.php/th/mission/evangelism การประกาศข่าวประเสริฐ]. คริสตจักรพระพร</ref> (โปรเตสแตนต์) ({{lang-en|evangelismEvangelism}}) คือการเผยแพร่[[พระวรสาร]]หรือประกาศ[[ข่าวดี]]ตามความเชื่อของ[[คริสต์ศาสนิกชน]]ว่า[[พระเยซู]]เป็น[[พระเจ้าพระบุตร|พระเจ้า]]ผู้มา[[พระวจนะทรงรับเป็นมนุษย์|รับสภาพมนุษย์]]และ[[การตรึงพระเยซูที่กางเขน|ถูกตรึงกางเขนจนสิ้นพระชนม์]] เพื่อไถ่มนุษย์ผู้เชื่อจาก[[บาป]] หลังจากนั้น 3 วัน ก็ทรง[[การคืนพระชนม์ของพระเยซู|คืนพระชนม์]]แล้ว[[พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์|เสด็จขึ้นสวรรค์]] คริสต์ศาสนิกชนเชื่อว่าผู้เชื่อข่าวดีนี้จะถูกไถ่จากบาปทันทีและได้ขึ้น[[สวรรค์]]หลังจากเสียชีวิต จนถึง[[การพิพากษาครั้งสุดท้าย]]ก็จะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้า
 
การประกาศข่าวดีถือเป็น[[พันธกิจ]]สำคัญที่พระเยซูฝากไว้แก่สาวกของพระองค์ก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์ ดังปรากฏใน[[พระวรสารนักบุญมัทธิว]]ว่า
594

การแก้ไข