ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสตึก"

เพิ่มขึ้น 3 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอสตึกประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 13 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลเมืองสตึก]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสตึกและบางส่วนของตำบลนิคม
* '''เทศบาลตำบลศรีสตึก''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสตึก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสตึก)
* '''เทศบาลตำบลดอนมนต์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมนต์ทั้งตำบล
ผู้ใช้นิรนาม