ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนมลิวัลย์"

เพิ่มขึ้น 2,073 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{สั้นมาก}}
== ข้อมูลโดยทั่วไป ==
เป็นถนนเส้นหนึ่งของ[[จังหวัดเลย]] เริ่มต้นที่บริเวณสามแยก กม.0 บริเวณหน้าแขวงการทางเลยที่ 1 (บรรจบ[[ถนนเลย-เชียงคาน]] และ[[ถนนเลย-ด่านซ้าย]] ) และสิ้นสุดบรรจบที่บริเวณแยกสามเหลี่ยมทองคำ [[อำเภอเมืองขอนแก่น]] [[จังหวัดขอนแก่น]]
ชื่อของถนนมลิวรรณนั้นสืบเนื่องมาจากผู้ที่ทำการควบคุมในการสร้างถนนสาย '''ขอนแก่น-ชุมแพ- เลย –เชียงคาน''' ก็คือนายช่าง กมล มลิวรรณ เป็นนายช่างที่ดูแลการสร้างถนนเส้นนี้จนแล้วเสร็จ จึงได้รับเกียรติจากกรมทางหลวงให้ใช้นามสกุลของท่านมาขนานนามตั้งชื่อถนนว่า “ ถนนมลิวรรณ ’’ มาเป็นเวลาช้านาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ว่าผู้ใดที่เป็นผู้บุกเบิก ควบคุมการตัดสร้างถนน จะตั้งชื่อถนนตามชื่อของผู้ที่ควบคุมการสร้าง เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บุคคลผู้นั้น แต่ภายหลังชื่อป้ายถนนได้มีการสะกดคำผิดเป็น “ถนนมะลิวัลย์’’ ซึ่งไม่ถูกต้อง ทางบุตร- ธิดา ของนายช่าง กมล มลิวรรณ จึงได้ยื่นเรื่องขอให้ทางกรมทางหลวงแผ่นดิน ได้ทำการแก้ไขป้ายชื่อถนนให้ถูกต้องตามตัวสะกดนามสกุลจริงของท่าน คือ “มลิวรรณ’’ เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลของนายช่าง กลม มลิวรรณ ตามวัตถุประสงค์และเจตนารมย์ของกรมทางหลวง ซึ่งในปัจจุบันชื่อที่ถูกต้องตามเดิมของถนนสายนี้ก็คือ “ถนนมลิวรรณ’’ หรือทางหลวงหมายเลข 201 ที่ใช้เป็นสากล
 
อ้างอิงจาก: เอกสารจากแขวงการทางหลวงหมายเลข 1 (17 ธันวาคม 2555).
 
 
ผู้ใช้นิรนาม