ผลต่างระหว่างรุ่นของ "7 วันจองเวร"

|14 - 15 || 22 , 28 กุมภาพันธ์ 2558 || ตีตั๋วไปตาย (Wednesday - Theater) || พงษ์ชัยพัฒน์ เศรษฐนันท์ , โมไนย ธาราศักดิ์
|-
|16 - 17 - 18 - 19 ||1 , 7 , 8 , 14 , 15 มีนาคม 2558 || อาถรรพ์เรือนลั่นทม (Tuesday - Haunted) || ทรงศักดิ์ มงคลทอง
|-
|}
641

การแก้ไข