ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| fullname = เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์
| dateofbirth = {{วันเกิดและอายุ|2533|11|19}}
| cityofbirth = [[จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช]]
| countryofbirth = [[ไทย]]
| height = {{height|meters=1.62}}
ผู้ใช้นิรนาม