ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดบั๊กนิญ"

(Potapt ย้ายหน้า จังหวัดแบกนินห์ ไปยัง จังหวัดบั๊กนิญ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
 
==ประวัติศาสตร์==
{{โครง-ส่วน}}
 
==ภูมิอากาศ==
<div style="width:70%">
{{Weather box
|metric first=Y
|single line=Y
|location = บั๊กนิญ
|Jan record high C =
|Feb record high C =
|Mar record high C =
|Apr record high C =
|May record high C =
|Jun record high C =
|Jul record high C =
|Aug record high C =
|Sep record high C =
|Oct record high C =
|Nov record high C =
|Dec record high C =
|year record high C =
|Jan high C = 19.9
|Feb high C = 20.4
|Mar high C = 23
|Apr high C = 27.4
|May high C = 31.8
|Jun high C = 33
|Jul high C = 32.8
|Aug high C = 32.2
|Sep high C = 31.2
|Oct high C = 29
|Nov high C = 25.6
|Dec high C = 22.1
|year high C =
|Jan mean C = 16.5
|Feb mean C = 17.4
|Mar mean C = 20
|Apr mean C = 24
|May mean C = 27.7
|Jun mean C = 29.2
|Jul mean C = 29.2
|Aug mean C = 28.8
|Sep mean C = 27.7
|Oct mean C = 25.2
|Nov mean C = 21.6
|Dec mean C = 18.5
|year mean C =
|Jan low C = 13.2
|Feb low C =14.4
|Mar low C = 17.1
|Apr low C = 20.6
|May low C = 23.7
|Jun low C = 24.6
|Jul low C = 25.5
|Aug low C = 25.4
|Sep low C = 24.2
|Oct low C = 21.4
|Nov low C = 17.7
|Dec low C = 14.9
|year low C =
|Jan record low C =
|Feb record low C =
|Mar record low C =
|Apr record low C =
|May record low C =
|Jun record low C =
|Jul record low C =
|Aug record low C =
|Sep record low C =
|Oct record low C =
|Nov record low C =
|Dec record low C =
|year record low C =
|rain colour = green
|Jan rain mm = 12
|Feb rain mm = 33
|Mar rain mm = 34
|Apr rain mm = 87
|May rain mm = 211
|Jun rain mm = 245
|Jul rain mm = 332
|Aug rain mm = 337
|Sep rain mm = 234
|Oct rain mm = 98
|Nov rain mm = 34
|Dec rain mm = 23
|Jan humidity =
|Feb humidity =
|Mar humidity =
|Apr humidity =
|May humidity =
|Jun humidity =
|Jul humidity =
|Aug humidity =
|Sep humidity =
|Oct humidity =
|Nov humidity =
|Dec humidity =
|Jan rain days =
|Feb rain days =
|Mar rain days =
|Apr rain days =
|May rain days =
|Jun rain days =
|Jul rain days =
|Aug rain days =
|Sep rain days =
|Oct rain days =
|Nov rain days =
|Dec rain days =
|Jan sun =
|Feb sun =
|Mar sun =
|Apr sun =
|May sun =
|Jun sun =
|Jul sun =
|Aug sun =
|Sep sun =
|Oct sun =
|Nov sun =
|Dec sun =
|year sun =
|source = climate-data.org<ref name=WMO >{{Cite web
| url = http://en.climate-data.org/location/4267/
| title = สภาพอากาศบั๊กนิญ
| publisher =
| accessdate =27 June 2013}}
</ref>
}}
</div>
 
==การแบ่งเขตการปกครอง==
===อำเภอ===
29,956

การแก้ไข