ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสต์ศักราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นอกจากนี้ยังมีการใช้ '''ก่อนคริสตกาล''' ({{lang-en|Before Christ : BC หรือ B.C.}}) ในการกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูทรงประสูติ หรือ มารับสภาพมนุษย์ จึงมีการใช้คำว่า ''x ปีก่อนคริสตกาล'' หรือ ''x ปีก่อนคริสต์ศักราช''
 
== การเทียบศักราช ==
การนับปีคริสต์ศักราช เราจะสังเกตเห็นว่า '''ไม่มี 0 ปีก่อนคริสตกาล หรือ ค.ศ. 0''' เนื่องจากปีที่เชื่อว่า[[การประสูติของพระเยซู|พระเยซูทรงประสูติ]] เป็น ค.ศ. 1 ดังตาราง
{| class="wikitable" border="1"
|}
 
=== คริสต์ศักราชและพุทธศักราช ===
 
เมื่อกำหนดให้ X เป็นปีคริสต์ศักราชใด ๆ และ Y เป็นปีพุทธศักราชใด ๆ สามารถแปลงค่าได้ดังนี้
=== การแปลงค่าแบบปกติ ===
 
ในกรณี==== การแปลงค่าแบบปกติ ค.ศ. เป็น พ.ศ.====
 
'''ในกรณีการแปลงค่า ค.ศ. เป็น พ.ศ.'''
เมื่อต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. X ตรงกับปี พ.ศ.ใด สามารถหาโดย นำ ปี ค.ศ. X + 543 จะได้ปี พ.ศ. Y
เช่น
* ค.ศ. 2015 = พ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 2015 + 543 = พ.ศ. 2558
 
'''ในกรณีการแปลงค่า พ.ศ. เป็น ค.ศ.'''
เมื่อต้องการทราบว่า ปี พ.ศ. Y ตรงกับปี ค.ศ. ใด สามารถหาโดย นำ ปี พ.ศ. Y - 543 จะได้ปี ค.ศ. X
เช่น
* พ.ศ. 2558 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า พ.ศ. 2558 - 543 = ค.ศ. 2015
 
==== การแปลงค่าแบบไม่ปกติ ====
 
หาก'''ในกรณีต้องการแปลงค่า YX ปีก่อนคริสตกาล เป็น พ.ศ. ใด''' สามารถหาโดย นำ -Y X ปีก่อนคริสตกาล + 544 จะได้ ปี พ.ศ. XY
เช่น
* 534 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดได้ว่า - 534 ปีก่อนคริสตกาล + 544 = พ.ศ. 10
* 456 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดได้ว่า - 456 ปีก่อนคริสตกาล + 544 = พ.ศ. 88
* 10 ปีก่อนคริสตกาล = ปี พ.ศ. ใด คิดได้ว่า - 10 ปีก่อนคริสตกาล + 544 = พ.ศ. 534
 
หาก'''ในกรณีต้องการแปลงค่า พ.ศ. XY เป็น YX ปีก่อนคริสตกาล แต่ปี พ.ศ. XY ที่ต้องมีค่าน้อยกว่า 544''' สามารถหาค่าโดย Yนำ ปีก่อนคริสตกาล ได้ดังนี้พ.ศ. Y <br />544 - 544 จะได้ X ปีก่อนคริสตกาล
ปี พ.ศ. X<544 - 544 จะได้ Y ปีก่อนคริสตกาล
เช่น
* พ.ศ. 1 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดได้ว่า พ.ศ. 1 - 544 = - 543 หมายถึง 543 ปีก่อนคริสตกาล
* พ.ศ. 99 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดได้ว่า พ.ศ. 99 - 544 = - 445 หมายถึง 445 ปีก่อนคริสตกาล
* พ.ศ. 135 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดได้ว่า พ.ศ. 135 - 544 = - 407 หมายถึง 407 ปีก่อนคริสตกาล
 
=== คริสต์ศักราชและฮิจเราะห์ศักราช ===
 
เมื่อกำหนดให้ X เป็นปีคริสต์ศักราชใด ๆ และ Z เป็นปีฮิจเราะห์ศักราชใด ๆ สามารถแปลงค่าได้ดังนี้
หากต้องการทราบว่าวันเดือนปีใน ค.ศ. xxxx ตรงกับวันเดือนปีใดใน ฮ.ศ. ให้ทำดังนี้
 
'''ในกรณีการแปลงค่า ค.ศ. เป็น ฮ.ศ.'''
=== วิธีที่ 1 ===
เมื่อต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. X ตรงกับปี ฮ.ศ.ใด สามารถหาโดย นำ ปี ค.ศ. X - 579 จะได้ปี ฮ.ศ. Z
เช่น
* ค.ศ. 890 = ฮ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 890 - 579 = ฮ.ศ. 311
* ค.ศ. 1567 = ฮ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 1567 - 579 = ฮ.ศ. 988
* ค.ศ. 2015 = ฮ.ศ. ใด คิดได้ว่า ค.ศ. 2015 - 579 = ฮ.ศ. 1436
 
'''ในกรณีการแปลงค่า ฮ.ศ. เป็น ค.ศ.'''
# เปลี่ยนค่า [[ปี]] [[เดือน]] และ[[วัน]] ที่ต้องการนั้นให้มีจำนวนเป็นวัน โดยการนำเอาปีนั้นมาลบด้วย 1 แล้วคูณด้วย 365.25 แล้วเอาจำนวนเดือนและวันที่เหลือมาบวก
เมื่อต้องการทราบว่า ปี ฮ.ศ. Z ตรงกับปี ค.ศ. ใด สามารถหาโดย นำ ปี ฮ.ศ. Z + 579 จะได้ปี ค.ศ. X
# เอาผลลัพธ์นั้นลบด้วยค่าความแตกต่างระหว่าง ค.ศ. และ ฮ.ศ. คือ 227015 วัน
เช่น
# เอาผลลัพธ์หารด้วย 10631 (อันเป็นเวลา 1 รอบน้อย)
* ฮ.ศ. 67 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า ฮ.ศ. 67 + 579 = ค.ศ. 646
# เอาผลลัพธ์คูณด้วย 30 และเอาเศษที่เป็นวันนั้น ทำเป็นปีและเดือน ตามกฎของปีปกติและ[[อธิกสุรทิน]] และบวกเข้ากับผลลัพธ์
* ฮ.ศ. 987 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า ฮ.ศ. 987 + 579 = ค.ศ. 1566
# เอาหนึ่งบวกกับผลลัพธ์ที่เป็นปีและเอาเศษผลลัพธ์ที่เป็นนั้นนั้นทำเป็นเดือน
* ฮ.ศ. 1436 = ค.ศ. ใด คิดได้ว่า ฮ.ศ. 1436 + 579 = ค.ศ. 2015
 
ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ม.ค. 1992
 
1992 – 1 = 1991
 
1991 x 365.25 = 727212.75 + 11 = 727223
 
727223 – 227015 = 500208
 
10631 = 47 รอบ เศษ 551 x 30 = 1410 + 1 + 1 ปีเศษ 197 วัน = 2523 ปี 197 วัน
 
1411 + 1 ปี = 1412 ปี 197 วัน
 
197 30 + 29 + 30 + 29 + 30 + 30 + 19 = Rajab 1412
 
=== วิธีที่ 2 ===
 
โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลัก
 
# วันที่ 1 มุหัรรอม 01 ตรงกับ 16 กค. 622
# ปีจันทรคติ ฮ.ศ. มี 354.36666 วัน
# ปีสุรยคติเกรกอเรียนมี 365.2425 วัน จูเลียน = 365.25
# 1 ปี จันทรคติมีค่า = 0.070223 = 0.97
# 1 ปี สุริยคติมีค่า = 1.0306909 = 1.0307121
 
ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มค. 1992
 
# ลบปีที่ต้องการซึ่งยังไม่บริบูรณ์นั้นด้วย 1992 – 1 = 1991
# ความแตกต่างระหว่าง ค.ศ. และ ฮ.ศ. ด้วย 1991 – 622 = 1369 ด้วยการหาผลลัพธ์นั้นด้วย 622
# ระหว่าง 16 กค. ถึง 11 มค. เป็นเวลา = 179 วัน
# เอาผลลัพธ์จากข้อ 2 ซึ่งเป็นปีนั้นคูณด้วย 1.0306909 = 1411.0158
# ทศนิยมจากเศษนั้นเปลี่ยนเป็นโดยการคูณกับ 354.3666 1.0307121 = 1411.0448 = 1411 ปี 5.59 วัน
# เอาผลลัพธ์จากข้อ 3 และ 4 รวมกัน ปี 1412 ปี 15.87 วัน +
# บวกค่าความแตกต่างระหว่าง ก.ค. ถึงเดือนที่ต้องการ 179 วัน ปี 1412 วัน
# บวกค่าความแตกต่างระหว่าง J และ G = 13 วัน = 19 Rajab 1442
# เปลี่ยนผลลัพธ์จากวันเป็นเดือนและวัน
 
ถ้าจะหา ค.ศ. จาก ฮ.ศ.ทำได้ดังนี้
# เอา ฮ.ศ. ปีที่ต้องการนั้นลบด้วย 1
# เอาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปีและ[[ทศนิยม]]ของปี
# เปลี่ยนทศนิยมของผลลัพธ์เป็นวันด้วยการคูณกับ 365.25
# เอาระยะเวลาห่างจาก 1 ม.ค. ถึง 16 ต.ค. (200 วัน) บวกกับผลลัพธ์
# เอาค่าความแตกต่างระหว่าง ค.ศ. และ ฮ.ศ. มาบวก
# เอาระยะเวลาจาก 1 [[มุหัรรอม]] ถึงวันที่และเดือนที่ต้องการ
# เปลี่ยนค่าของผลลัพธ์เป็นปี – เดือน – และวันที่
 
== ดูเพิ่ม ==
594

การแก้ไข