ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คริสต์ศักราช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
นอกจากนี้ยังมีการใช้ '''ก่อนคริสตกาล''' ({{lang-en|Before Christ : BC หรือ B.C.}}) ในการกล่าวถึงช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูทรงประสูติ หรือ มารับสภาพมนุษย์ จึงมีการใช้คำว่า ''x ปีก่อนคริสตกาล'' หรือ ''x ปีก่อนคริสต์ศักราช''
 
การนับปีคริสต์ศักราช เราจะสังเกตเห็นว่า '''ไม่มี 0 ปีก่อนคริสตกาล หรือ ค.ศ. 0''' เนื่องจากปีที่เชื่อว่า[[การประสูติของพระเยซู|พระเยซูทรงประสูติ]] เป็น ค.ศ. 1 ดังตาราง
สามารถนับปีที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศักราช(ยกตัวอย่างช่วงหนึ่ง) ดังนี้<br />
{| class="wikitable" border="1"
* 3 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 541) <br />
|-
* 2 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 542) <br />
! width="250"|คริสต์ศักราช
* 1 ปีก่อนคริสตกาล (พ.ศ. 543) <br />
! width="150"|[[พุทธศักราช]] ([[ประเทศไทย]])
* ค.ศ. 1 (พ.ศ. 544) <br />
! width="150"|[[ฮิจเราะห์ศักราช]]
* ค.ศ. 2 (พ.ศ. 545) <br />
|-
* ค.ศ. 3 (พ.ศ. 546) <br />
| 3 ปีก่อนคริสตกาล
สังเกตได้ว่า ไม่มี 0 ปีก่อนคริสตกาล หรือ ค.ศ. 0 เนื่องจากปีที่เชื่อว่า[[การประสูติของพระเยซู|พระเยซูทรงประสูติ]] เป็น ค.ศ. 1
| 541 – 542 (541)
|
|-
| 2 ปีก่อนคริสตกาล
| 542 – 543 (542)
|
|-
| 1 ปีก่อนคริสตกาล
| 543 – 544 (543)
|
|-
| 1
| 544 – 545 (544)
|
|-
| 2
| 545 – 546 (545)
|
|-
| 3
| 546 – 547 (546)
|
|-
| 1971
| 2514 – 2515 (2514)
| 1392
|-
| 2015
| 2558 – 2559 (2558)
| 1436
|}
 
== คริสต์ศักราชและพุทธศักราช ==
 
=== การแปลงค่าแบบปกติ ===
 
ในกรณีการแปลงค่า ค.ศ. เป็น พ.ศ.
เมื่อต้องการทราบว่า ปี ค.ศ. X ตรงกับปี พ.ศ.ใด สามารถหาโดย นำ ปี ค.ศ. X + 543 จะได้ปี พ.ศ. Y
* พ.ศ. 135 = ปีใดของก่อนคริสตกาล คิดได้ว่า พ.ศ. 135 - 544 = -407 หมายถึง 407 ปีก่อนคริสตกาล
 
== คริสต์ศักราชและฮิจเราะห์ศักราช ==
 
หากต้องการทราบว่าวันเดือนปีใน ค.ศ. xxxx ตรงกับวันเดือนปีใดใน ฮ.ศ. ให้ทำดังนี้
 
=== วิธีที่ 1 ===
 
# เปลี่ยนค่า [[ปี]] [[เดือน]] และ[[วัน]] ที่ต้องการนั้นให้มีจำนวนเป็นวัน โดยการนำเอาปีนั้นมาลบด้วย 1 แล้วคูณด้วย 365.25 แล้วเอาจำนวนเดือนและวันที่เหลือมาบวก
# เอาผลลัพธ์นั้นลบด้วยค่าความแตกต่างระหว่าง ค.ศ. และ ฮ.ศ. คือ 227015 วัน
# เอาผลลัพธ์หารด้วย 10631 (อันเป็นเวลา 1 รอบน้อย)
# เอาผลลัพธ์คูณด้วย 30 และเอาเศษที่เป็นวันนั้น ทำเป็นปีและเดือน ตามกฎของปีปกติและ[[อธิกสุรทิน]] และบวกเข้ากับผลลัพธ์
# เอาหนึ่งบวกกับผลลัพธ์ที่เป็นปีและเอาเศษผลลัพธ์ที่เป็นนั้นนั้นทำเป็นเดือน
 
ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 ม.ค. 1992
 
1992 – 1 = 1991
 
1991 x 365.25 = 727212.75 + 11 = 727223
 
727223 – 227015 = 500208
 
10631 = 47 รอบ เศษ 551 x 30 = 1410 + 1 + 1 ปีเศษ 197 วัน = 2523 ปี 197 วัน
 
1411 + 1 ปี = 1412 ปี 197 วัน
 
197 30 + 29 + 30 + 29 + 30 + 30 + 19 = Rajab 1412
 
=== วิธีที่ 2 ===
 
โดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้เป็นหลัก
 
# วันที่ 1 มุหัรรอม 01 ตรงกับ 16 กค. 622
# ปีจันทรคติ ฮ.ศ. มี 354.36666 วัน
# ปีสุรยคติเกรกอเรียนมี 365.2425 วัน จูเลียน = 365.25
# 1 ปี จันทรคติมีค่า = 0.070223 = 0.97
# 1 ปี สุริยคติมีค่า = 1.0306909 = 1.0307121
 
ตัวอย่างเช่น วันที่ 1 มค. 1992
 
# ลบปีที่ต้องการซึ่งยังไม่บริบูรณ์นั้นด้วย 1992 – 1 = 1991
# ความแตกต่างระหว่าง ค.ศ. และ ฮ.ศ. ด้วย 1991 – 622 = 1369 ด้วยการหาผลลัพธ์นั้นด้วย 622
# ระหว่าง 16 กค. ถึง 11 มค. เป็นเวลา = 179 วัน
# เอาผลลัพธ์จากข้อ 2 ซึ่งเป็นปีนั้นคูณด้วย 1.0306909 = 1411.0158
# ทศนิยมจากเศษนั้นเปลี่ยนเป็นโดยการคูณกับ 354.3666 1.0307121 = 1411.0448 = 1411 ปี 5.59 วัน
# เอาผลลัพธ์จากข้อ 3 และ 4 รวมกัน ปี 1412 ปี 15.87 วัน +
# บวกค่าความแตกต่างระหว่าง ก.ค. ถึงเดือนที่ต้องการ 179 วัน ปี 1412 วัน
# บวกค่าความแตกต่างระหว่าง J และ G = 13 วัน = 19 Rajab 1442
# เปลี่ยนผลลัพธ์จากวันเป็นเดือนและวัน
 
ถ้าจะหา ค.ศ. จาก ฮ.ศ.ทำได้ดังนี้
# เอา ฮ.ศ. ปีที่ต้องการนั้นลบด้วย 1
# เอาผลลัพธ์ที่ได้คูณด้วย ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปีและ[[ทศนิยม]]ของปี
# เปลี่ยนทศนิยมของผลลัพธ์เป็นวันด้วยการคูณกับ 365.25
# เอาระยะเวลาห่างจาก 1 ม.ค. ถึง 16 ต.ค. (200 วัน) บวกกับผลลัพธ์
# เอาค่าความแตกต่างระหว่าง ค.ศ. และ ฮ.ศ. มาบวก
# เอาระยะเวลาจาก 1 [[มุหัรรอม]] ถึงวันที่และเดือนที่ต้องการ
# เปลี่ยนค่าของผลลัพธ์เป็นปี – เดือน – และวันที่
 
== ดูเพิ่ม ==
{{วิกิพจนานุกรม}}
* [[ศักราช]]
* [[คริสต์ศตวรรษ]]
594

การแก้ไข