ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โยชิโกะ นากายามะ"

โยะชิโกะ นะกะยะมะ เป็นบุตรสาวของทะดะยะซุ นะกะยะมะ เสนาบดีฝ่ายขวา ({{ญี่ปุ่น|左大臣|Sadaijin}}) ทั้งเป็นว่านเครือของตระกูล[[ฟุจิวะระ]] ส่วนมารดาชื่อไอโกะ มะสึอุระ บุตรสาวคนที่สิบเอ็ดของ[[เซซัง มะสึอุระ]] ผู้เป็น[[ไดเมียว]]แห่ง[[ฮิระโดะ]]
 
โยะชิโกะเกิดในเกียวโต เริ่มถวายตัวสนองพระเดชพระคุณขณะมีอายุได้ 17 ปี และรับราชการเป็นพระสนมในจักรพรรดิโคเมเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2395 โดยให้ประสูติกาลพระราชโอรสพระองค์ใหญ่นามเจ้าชายมุสึฮิโตะ ({{lang|jp|睦仁}}) ณ นิวาสถานเดิมของบิดานอก[[พระราชวังเคียวโตะ|พระราชวังเกียวโต]] ที่กาลต่อมาพระโอรสพระองค์นั้นได้สืบราชสมบัติเป็น [[จักรพรรดิเมจิ]] ({{lang|jp|明治天皇}}) ห้าปีหลังให้ประสูติกาล พระสนมโยะชิโกะจึงได้เข้าไปพำนักในพระราชวังร่วมกับพระราชโอรส
 
หลังการ[[ปฏิรูปเมจิ]] พระสนมโยะชิโกะได้ย้ายมายัง[[โตเกียว]]เมืองหลวงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2413 ตามพระราชประสงค์ พระสนมโยะชิโกะ เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2450 สิริอายุ 71 ปี โดยมีการปลงศพ ณ ป่าช้าโทะชิมะงะโอะกะ [[บุงเกียว (โตเกียว)|เขตบุงเกียว]] กรุงโตเกียว