ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แนวทางการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น"

ย้อนการแก้ไขของ Puchong kanishthajata (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Dolkungbighead
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ Puchong kanishthajata (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Dolkungbighead)
-->
 
== สรุปรูปแบบพื้นฐานในวิกิพีเดียภาษาไทย ==
==
<pre>
ภุชงค์ กนิษฐชาต
{{กล่องข้อมูล ___}}
ูธงไท เทอดอิศรา
'''ชื่อเรื่อง''' ความหมายและสรุปเนื้อหาบทความอย่างคร่าว ๆ
ชูธง ทวงธรรม นำไทย
 
== หัวข้อ 1 ==