ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:แนวทางการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
-->
 
==
== สรุปรูปแบบพื้นฐานในวิกิพีเดียภาษาไทย ==
ภุชงค์ กนิษฐชาต
<pre>
ูธงไท เทอดอิศรา
{{กล่องข้อมูล ___}}
ชูธง ทวงธรรม นำไทย
'''ชื่อเรื่อง''' ความหมายและสรุปเนื้อหาบทความอย่างคร่าว ๆ
 
== หัวข้อ 1 ==
11

การแก้ไข