ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฝันเฟื่อง"

เพิ่มขึ้น 139 ไบต์ ,  7 ปีที่แล้ว
| '''บทโทรทัศน์''' || ตุ๊, ตู่, ป๊ะ || ณัฐิยา ศิริกรวิไล || พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์ <br> กมล อังกิตานนท์ <br> ยศกุล มูลสาร <br> วริทธิ์ อัมพรรัตน์
|-
| รัฐรวี อินทรสุวรรณ /คุณวีร์|| [[สันติสุข พรหมศิริ]] || [[เจษฎาภรณ์ ผลดี]] || [[พุฒิชัย เกษตรสิน]]
|-
| มณฑิรา || [[บุษกร พรวรรณะศิริเวช]] || [[โสภิตนภา ชุ่มภาณี]] || [[วรัทยา นิลคูหา]]
| อัครเดช/ภูวเดช || [[ศานติ สันติเวชชกุล]] || [[เบญจพล เชยอรุณ]] || [[พงษ์พันธ์ เพชรบัณฑูร]]
|-
| รมต.ประเสริฐศักดิ์ อินทรสุวรรณ /รัฐ || [[สมควร กระจ่างศาสตร์]] || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]] || [[เกรียงไกร อุณหะนันท์]]
| ท่านผู้หญิงเลิศหล้า/ภัสสร || [[จุรี โอศิริ]] || [[พิศมัย วิไลศักดิ์]] || [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]]
|-
| ท่านผู้หญิงเลิศหล้า อินทรสุวรรณ /ภัสสร || [[จุรี โอศิริ]] || [[พิศมัย วิไลศักดิ์]] || [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]]
|-
| คุณหญิงหิรัญญิการ์ || [[บุศรา นฤมิตร]] || [[นีรนุช ปัทมสูต]] || [[จารุณี สุขสวัสดิ์]]
| ป้าเอี่ยม/คุณต๋อย || [[พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์]] || [[รุ่งกานดา เบญจมาภรณ์]] || [[นรินทร ณ บางช้าง]]
|-
| กุ๊กกิ๊ก/หิ่น || [[อารดา ศรีสร้อยแก้ว]] || [[เพทาย เกิดผล]] || [[ภาลฎา ฐิตะวชิระ]]
|-
| แม่ชื่น || [[มาเรีย เกตุเลขา]] || [[มาเรียม คำเมือง]] || [[ปรารถนา บรรจงสร้าง]]
|-
| ไอ้เวียน/เวก || [[ปริญญ์ วิกรานต์]] || [[เชาวลิต ศรีมั่นคงธรรม]] || [[วราวุธ โพธิ์ยิ้ม]]
|-
| รมต.ประเสริฐศักดิ์/รัฐ || [[สมควร กระจ่างศาสตร์]] || [[ไพโรจน์ ใจสิงห์]] || [[เกรียงไกร อุณหะนันท์]]
|-
| หมอฉบัง || - || - || [[กรกันต์ สุทธิโกเศศ]]
515

การแก้ไข