ผลต่างระหว่างรุ่นของ "7 วันจองเวร"

เพิ่มขึ้น 1,306 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
* '''[[ปทิตตา วงศ์วัฒน์]]''' รับบท ลั้ง (สมทบในตอน กระจกสั่งตาย)
* '''[[เจสัน ยัง]]''' รับบท สารวัตรคาวี (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ / ตีตั๋วไปตาย / อาถรรพ์เรือนลั่นทม)
* '''[[วัฒนชัยสุรศักดิ์ ตรีเดชาชัยอรรถ]]''' รับบท จ่าเทพหมอกวี (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[สุรศักดิ์ ชัยอรรถ]]''' รับบท อาจารย์กวี (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[พรปวีณ์ รัศมีชวลิต]]''' รับบท เพชรพลับพลึง (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[ชาติวุฒิ์ รุ่งโรจน์ศุกร]]''' รับบท (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[จารุชัย เอี่ยมอร่าม]]''' รับบท คุณไตร (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[น้ำผึ้ง ทิพย์กมลมาน]]''' รับบท ฤดี (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[พิไลวรรณ เหล่าพาณิชย์]]''' รับบท เอ๋ (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[ธัญวลัย จิรภาสพาณิชย์]]''' รับบท หมอพันทิพย์ (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[ปุญญลักขณ์ ศุภธรรมรัตน์]]''' รับบท พยาบาลสาวร่างเล็ก (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[อมรเทพ ริมดุสิต]]''' รับบท อธิบดี (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ / ตีตั๋วไปตาย / อาถรรพ์เรือนลั่นทม)
* '''[[กฤษณ เศรษฐธำรงค์]]''' รับบท จ่าแช่ม (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[เพตี้อิ โฮการิ]]''' รับบท ขวัญ (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[รัสรินทร์ วัฒนะภานุรัศมิ์]]''' รับบท อรอรินทร์ (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน]]''' รับบท ป้าติ๋ม (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[สุรศักดิ์วัฒนชัย ชัยอรรถตรีเดชา]]''' รับบท อาจารย์กวีจ่าเทพ (สมทบในตอน ห้องคลอดมรณะ)
* '''[[วาญิด พงศ์ยี่หล้า]]''' รับบท จ่า (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[ธนาธร อุตสาหกุล]]''' รับบท จ่า (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
640

การแก้ไข