ผลต่างระหว่างรุ่นของ "7 วันจองเวร"

* '''ด.ญ.[[ชวัลรัตน์ เจนจิตรานนท์]]''' รับบท ขวัญ(ตอนเด็ก)(สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[มิลาน เกตุสุวรรณ]]''' รับบท รดา (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[รัสรินทร์ วัฒนะภานุรัศมิ์. ]]''' รับบท อรอรินทร์ (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[วันทนีย์ ชนะชัยยั่งยืน]]''' รับบท ป้าติ๋ม (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
* '''[[วาญิด พงศ์ยี่หล้า]]''' รับบท จ่า (สมทบในตอน ตีตั๋วไปตาย)
647

การแก้ไข