ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซี่ยตะวันตก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
|conventional_long_name = เซี่ยตะวันตก
|image_map = Song-Liao-Xixia-1111.png
|caption = ที่ตั้งของราชวงศ์เซี่ยในปี 1211 (เซี่ยตะวันตกสีเขียว)
|p1 = ราชวงศ์ซ่ง
|image_p1 = [[ไฟล์:China 11a.jpg|25px]]
|government_type = [[สมบูรณาญาสิทธิราชย์]]
|language = [[ตันกุต]] [[จีน]]
|capital = [[Xingqing]]
|year_start = 1038
'''เซี่ยตะวันตก''' ({{zh|c=西夏|p=Xī Xià|w=Hsi Hsia}}; {{lang-en|Western Xia}}) เป็นชื่ออาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่ปี 1038 ถึงปี 1227 ณ บริเวณที่ปัจจุบันเป็นเขต[[กานซู]] [[ชิงไห่]] [[ซินเจียง]] [[มองโกเลียนอก]] [[มองโกเลียใน]] [[ส่านซี]] และ[[หนิงเซี่ย]] ของ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] กินพื้นที่ราวแปดแสนตารางกิโลเมตร<ref>Wang, Tianshun [王天顺] (1993). Xixia zhan shi [The Battle History of Western Xia] 西夏战史. Yinchuan [银川], Ningxia ren min chu ban she [Ningxia People's Press] 宁夏人民出版社.</ref><ref>Bian, Ren [边人] (2005). Xixia: xiao shi zai li shi ji yi zhong de guo du [Western Xia: the kingdom lost in historical memories] 西夏: 消逝在历史记忆中的国度. Beijing [北京], Wai wen chu ban she [Foreign Language Press] 外文出版社.</ref><ref>[[Li Fanwen|Li, Fanwen]] [李范文] (2005). Xixia tong shi [Comprehensive History of Western Xia] 西夏通史. Beijing [北京] and Yinchuan [银川], Ren min chu ban she [People's Press] 人民出版社; Ningxia ren min chu ban she [Ningxia People's Press] 宁夏人民出版社.</ref>
 
อาณาจักรเซี่ยตะวันตกถูกพวก[[มองโกล]]จาก[[อาณาจักรมองโกล]]ทำลายโดยสิ้นเชิง เป็นเหตุให้บันทึกและสถาปัตยกรรมล้วนดับสูญ ฉะนั้น ประวัติศาสตร์ของอาณาจักรนี้จึงเป็นที่โต้เถียงเรื่อยมา จนกระทั่งมีการสำรวจขนานใหญ่จากฝรั่งและคนจีนเองจ?ีนเอง จึงพบว่า อาณาจักรเซี่ยตะวันตกประสบความสำเร็จอย่างใหญ่หลวงในด้านน?าฏกรรม วรรณกรรม ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ชนิดที่นักประวัติศาสตร์ถือกันว่า เป็นผลงานที่ "รุ่งโรจน์เรืองรอง" (shining and sparkling)<ref>Zhao, Yanlong [赵彦龙] (2005). "Qian tan xi xia gong wen wen feng yu gong wen zai ti [A brief discussion on the writing style in official documents and documental carrier] 浅谈西夏公文文风与公文载体." Xibei min zu yan jiu [Northwest Nationalities Research] 西北民族研究 45(2): 78-84.</ref> อนึ่ง ยังพบว่า อาณาจักรเซี่ยตะวันตกสามารถจัดระเบียบกองทัพอย่างเป็นระบบ กองทัพเซี่ยมีทั้งพลธนู พลปืน (ติดตั้งปืนใหญ่ไว้บนหลังอูฐ) พลม้า พลรถ พลโล่ และทแกล้วทแกล้??اทหารที่เก่งทั้งน้ำและบก อาณาจักรเซี่ยตะวันตกจึงรุกรานอาณาจัก?รรอบข้าง เช่น [[ราชวงศ์จิน|จิน]] [[ราชวงศ์ซ่ง|ซ่ง]] และ[[ราชวงศ์เหลียว|เหลียว]] ?ได้อย่างมีประสิทธิภาพ<ref>Qin, Wenzhong [秦文忠], Zhou Haitao [周海涛] and Qin Ling [秦岭] (1998). "Xixia jun shi ti yu yu ke xue ji shu [The military sports, science and technology of West Xia] 西夏军事体育与科学技术." Ningxia da xue xue bao [Journal of Ningxia University] 宁夏大学学报 79 (2): 48-50.</ref>
{{Link FA|zh}}
 
ผู้ใช้นิรนาม