ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซี่ยตะวันตก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{Infobox Former Country
|common_name = เซี่ยตะวันตก
}}
 
'''เซี่ยตะวันตก''' ({{zh|c=西夏|p=Xī Xià|w=Hsi Hsia}}; {{lang-en|Western Xia}}) เป็นชื่ออาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งดำรงอยู่ตั้งแต่ปี 1038 ถึงปี 1227 ณ บริเวณที่ปัจจุบันเป็นเขต[[กานซู]] [[ชิงไห่]] [[ซินเจียง]] [[มองโกเลียนอก]] [[มองโกเลียใน]] [[ส่านซี]] และ[[หนิงเซี่ย]] ของ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] กินพื้นที่ราวแปดแสนตารางกิโลเมตร<ref>Wang, Tianshun [王天顺] (1993). Xixia zhan shi [The Battle History of Western Xia] 西夏战史. Yinchuan [银川], Ningxia ren min chu ban she [Ningxia People's Press] 宁夏人民出版社.</ref><ref>Bian, Ren [边人] (2005). Xixia: xiao shi zai li shi ji yi zhong de guo du [Western Xia: the kingdom lost in historical memories] 西夏: 消逝在历史记忆中的国度. Beijing [北京], Wai wen chu ban she [Foreign Language Press] 外文出版社.</ref><ref>[[Li Fanwen|Li, Fanwen]] [李范文] (2005). Xixia tong shi [Comprehensive History of Western Xia] 西夏通史. Beijing [北京] and Yinchuan [银川], Ren min chu ban she [People's Press] 人民出版社; Ningxia ren min chu ban she [Ningxia People's Press] 宁夏人民出版社.</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม