ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย"

ย้อนการแก้ไขของ นิวัฒน์ สว่างแก้ว ([[User talk:นิวัฒน์ สว่างแก้ว|พูดคุ...
(ย้อนการแก้ไขของ นิวัฒน์ สว่างแก้ว ([[User talk:นิวัฒน์ สว่างแก้ว|พูดคุ...)
# '''การรายงานสถานการณ์ปัจจุบัน''' วิกิพีเดียไม่ควรนำเสนอรายงานข่าวสารที่ได้มาใหม่เป็นแห่งแรก เพราะวิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ถ้าต้องการรายงานข่าวสารคุณสามารถเขียนได้ที่ [http://www.wikinews.org วิกิข่าว] ซึ่งมีเจตนารมณ์ให้เป็นแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (วิกิข่าวภาษาไทยปิดตัวลงโดยไม่มีกำหนดตั้งแต่ เม.ย. พ.ศ. 2554 ท่านอาจเขียนข่าวในวิกิข่าวภาษาอื่นได้) อย่างไรก็ตามวิกิพีเดียสามารถมีบทความที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เหล่านั้นในลักษณะข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และอ้างถึงแหล่งข้อมูลอื่นที่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่พื้นที่โฆษณาหรือแท่นปราศรัย ===
ผมปวดหัวมาก ตอนนี้ไปกรุงเทพไปหาสาวญี่ปุ่นครับ ตอนนี้อยู่บ้านครับ
วิกิพีเดียไม่ใช่แท่นปราศรัย เวทีโต้วาที หรือเครื่องมือสำหรับโฆษณาประชาสัมพันธ์ เนื้อหาบทความในวิกิพีเดียจะต้องไม่มีสิ่งต่อไปนี้:
# '''การประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ หรือการสรรหาบุคลากร''' ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม เพื่อจุดประสงค์ในการสนับสนุน แก้ต่าง ชักจูง พยายามเปลี่ยนความคิด ชวนเชื่อ โน้มน้าว แนวความคิดใดแนวความคิดหนึ่งทางธุรกิจ การเมือง ลัทธิหรือศาสนา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เนื้อหาประเภทนี้จะสามารถมีได้ก็ต่อเมื่อเป็นสาระสำคัญของบทความ และตั้งใจที่จะนำเสนอใน[[วิกิพีเดีย:มุมมองที่เป็นกลาง|มุมมองที่เป็นกลาง]] คุณสามารถสร้าง[[บล็อก]]บนเว็บไซต์อื่นเพื่อแสดงมุมมองของคุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการ ไม่ใช่ในวิกิพีเดีย
# '''การวิพากษ์วิจารณ์การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน''' เนื่องจากวิกิพีเดียไม่ใช่สื่อกลางสำหรับการแสดงความคิดเห็นของคุณเอง บทความต่าง ๆ จะต้องมีความสมดุลกันระหว่างการอ้างถึงการวิพากษ์วิจารณ์จากแหล่งอื่นและทัศนคติข้อเท็จจริงที่สมเหตุสมผล ด้วยมุมมองที่เป็นกลาง
# '''การแนะนำตัวเองและอัตชีวประวัติ''' ถึงแม้ว่าคุณจะสามารถเขียนบทความเกี่ยวกับตัวเองในวิกิพีเดีย หรือรวมทั้งผลงานของคุณที่เกี่ยวข้อง แต่กรุณาพึงระลึกเสมอว่า มาตรฐานบทความนั้นเหมือนกันทุกบทความ รวมไปถึงการวางมุมมองที่เป็นกลาง ซึ่งแน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากหากคุณเขียนเกี่ยวกับตัวเอง รวมไปถึงการเชื่อมโยงและการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นที่คุณเขียนหรือสร้างขึ้นเองก็จะไม่เป็นที่ยอมรับ ดังนั้นกรุณาศึกษาบทความ[[วิกิพีเดีย:ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่|ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]]และนโยบาย[[วิกิพีเดีย:บุคคลที่มีชื่อเสียง|บุคคลที่มีชื่อเสียง]]ก่อนเขียนชีวประวัติ โปรดจำไว้ว่าถ้าคุณเป็นคนสำคัญของประเทศ วันหนึ่งจะมีคนมาเขียนเรื่องราวของคุณเอง โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องเขียน และวิกิพีเดียไม่ใช่สื่อกลางสำหรับเพิ่มความนิยม
# '''การโฆษณา''' บทความที่เกี่ยวกับบริษัทและสินค้าสามารถเขียนได้ในวิกิพีเดียในมุมมองที่เป็นกลาง โดยอาจเป็นการกล่าวถึงภาพรวม สามารถพิสูจน์ยืนยันได้จากแหล่งข้อมูลบุคคลที่สาม คือไม่ใช่ตัวบริษัทเองหรือตัวผู้เขียนบทความ และไม่ใช่การโน้มน้าวเพื่อให้เกิดผลทางธุรกิจ เช่นเนื้อหาเกี่ยวกับ[[ปรัชญา]] [[วิสัยทัศน์]] และ[[พันธกิจ]] เป็นต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา[[วิกิพีเดีย:ผลประโยชน์ทับซ้อน|ผลประโยชน์ทับซ้อน]]ได้ และโปรดทราบว่าวิกิพีเดียไม่ได้เป็นคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทใด ๆ ที่ปรากฏในสารานุกรม
 
=== วิกิพีเดียไม่ใช่แหล่งเก็บข้อมูลสำรอง ===