ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัจจุบัน (เพลงอีทีซี)"

หน้าใหม่: {{ Infobox Single | | Name = ปัจจุบัน | Cover = | Artist = อีทีซี | from Album = PUSH | Released =...
(หน้าใหม่: {{ Infobox Single | | Name = ปัจจุบัน | Cover = | Artist = อีทีซี | from Album = PUSH | Released =...)
(ไม่แตกต่าง)
ผู้ใช้นิรนาม