ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| 5 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)]]
|-
| 6 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายี)]] (รักษาการแทน 2 เดือน)
|-
| 7 || [[พระธรรมเจดีย์ (เทียบ ธมฺมธโร)]]
96

การแก้ไข