ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| 3 || [[พระจุคคณาวิศิษย์ (อุ่น อาภากโร)]]
|-
| 4 || [[สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต)]] (รักษาการแทนเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน)
|-
| 5 || [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย)]]
96

การแก้ไข